Usługi budowlane: odwrotne obciążenie obejmuje też materiały

27.04.2017

Od 1 stycznia 2017 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte są niektóre usługi budowlane. Wymienione zostały one w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Warunkiem zastosowania odwrotnego obciążenia do tych usług jest świadczenie ich przez podwykonawcę.

Na tle tych regulacji powstało wiele wątpliwości. Jedna z nich dotyczy konieczności zastosowania odwrotnego obciążenia przy sprzedaży materiałów użytych do wykonania usługi budowlanej. Jest już jednak urzędowe stanowisko w tym zakresie.

Materiały objęte są odwrotnym obciążeniem

Takie stanowisko zajął dyrektor KIS w interpretacji z 5 kwietnia 2017 r. (1061-IPTPP2.4512.64.2017.2.KW).
Zdaniem organu, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest kompleksowa usługa budowlana, budowlano-montażowa, bądź remontowa, to nie można wyodrębnić jej poszczególnych elementów do innej sprzedaży.

Świadczenie kompleksowe dla celów VAT powinno oceniać się bowiem według świadczenia głównego. W tym przypadku świadczeniem głównym jest usługa budowlana, a nie sprzedaż materiałów. Zatem jeżeli usługa budowlana podlega odwrotnemu obciążeniu, to materiały zużyte do jej wykonania również podlegają temu mechanizmowi.

Rozbicie poszczególnych elementów usługi w umowie nie ma żadnego wpływu na podatkową klasyfikację kompleksowej usługi budowlanej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych, bądź innymi zagadnieniami podatkowymi, zapraszamy do kontaktu.

Komentarze

0