50% KUP dla pracowników-twórców

Mikołaj

0

Ustawa o PIT przewiduje możliwość naliczenia 50% KUP z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Twórcami mogą być również pracownicy. Prawa autorskie Ich kwestię reguluje ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego są utwory. Zgodnie z art. 1 […]

Ulga badawczo-rozwojowa. Kiedy można z niej skorzystać?

Mikołaj

0

Od 2016 r. do ustaw o PIT i o CIT wprowadzono tzw. ulgę badawczo-rozwojową. Pozwala ona podatnikom na odliczenie od postawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. W zależności od rodzaju kosztów odliczenie to wynosi 30% lub 50%. W praktyce więc ulga umożliwia odliczenie 130% lub 150% KUP od dochodu, jeżeli koszty […]

Ryczałt za użytkowanie samochodów służbowych a wydatki na paliwo

Mikołaj

0

Od 1 stycznia 2015 r. pracownikom, którzy wykorzystują samochody służbowe do prywatnych celów dolicza się na potrzeby podatku dochodowego zryczałtowany przychód. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy ryczałt ten dotyczy  wyłącznie udostępnienia samego pojazdu, czy też uwzględnia również koszty paliwa wykorzystywanego w celach prywatnych. Dotychczas organy podatkowe jednomyślnie stwierdzały, iż ryczałt za użytkowanie samochodów służbowych nie […]