Pełnomocnictwa podatkowe – nowe zasady

Mikołaj

0

Od stycznia i lipca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące pełnomocnictw. Przewidują one 3 rodzaje pełnomocnictw: ogólne – do załatwiania wszystkich spraw podatkowych, szczególne – do załatwienia konkretnej sprawy podatkowej, do doręczeń – obowiązkowe gdy nie mamy adresu zamieszkania / pobytu w UE. Pełnomocnictwo ogólne: upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych; nie upoważnia do podpisywania […]

Nadużycie prawa w VAT. Kiedy grożą nam sankcje

Mikołaj

0

Złożenie wniosku o interpretację może być uznane za próbę uniknięcia daniny. Opisane w nim sztuczne umieszczenie siedziby spółki powiązanej poza Polską może bowiem skutkować uzyskaniem korzyści sprzecznej z celem ustawy o VAT. 15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania (art. 119a ordynacji podatkowej; dalej: o.p.), mająca na celu walkę z uchylaniem się […]