Raport Bisnode Polska dotyczący największych płatników CIT w Polsce

Mikołaj

0

Bisnode Polska – firma dostarczająca smart data oraz dane i analizy gospodarcze przygotowała raport dotyczący największych płatników CIT w Polsce w 2014 i 2015 r. Przeanalizowano sprawozdania finansowe 500 największych spółek polskich oraz zagranicznych, przypisując każdej z firm odprowadzoną kwotę podatku CIT. Co wynika z raportu? Z raportu wynika, że 500 największych firm polskich wpłaciło […]

CIT-8 za 2016: Kiedy rozpoznać roczne korekty zysków w rachunku podatkowym

Mikołaj

0

Korekty dochodowości nie są spowodowane wystąpieniem błędu czy pomyłki. Wynikają z przyjętych założeń związanych ze stosowaną polityką cen transferowych. Ujmuje się w dacie wystawienia/otrzymania faktury korygującej. W grupach podmiotów powiązanych zdarza się często, że polityka cen transferowych grupy określa zakładany poziom rentowności poszczególnych podmiotów. Poziom ten zależy m.in. od funkcji pełnionych przez dany podmiot i […]

CIT-8: Nieodpłatne zabezpieczenia zobowiązań przez spółki powiązane trzeba wykazać w przychodach

Mikołaj

0

Realną korzyścią jest zaoszczędzony wydatek, jaki spółka, której zobowiązanie poręczono nieodpłatnie, musiałaby ponieść starając się uzyskać świadczenie od niezależnego podmiotu zajmującego się profesjonalnie taką działalnością. Elastyczność warunków transakcji, a przede wszystkim niskie koszty zachęcają do korzystania z dobrodziejstwa grupy kapitałowej przy zabezpieczaniu zobowiązań. Niezależnie od formy zabezpieczeń wsparcie spółek z grupy jest łatwiejsze do uzyskania. […]

CIT: Wydatki na budowanie wizerunku mogą być kosztem podatkowym

Mikołaj

0

Fiskus zgadza się, aby firmy, które angażują się w programy społecznej odpowiedzialności biznesu, odliczały wydatki na CSR, nawet jeśli w niektórych przypadkach trudno wskazać ich bezpośredni związek z przychodem. Wraz z zakończeniem roku kalendarzowego podatnicy zmagają się prawidłowym zakwalifikowaniem poniesionych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości te dotyczą w szczególności nakładów na budowanie wizerunku, w […]

Ulga badawczo-rozwojowa. Kiedy można z niej skorzystać?

Mikołaj

0

Od 2016 r. do ustaw o PIT i o CIT wprowadzono tzw. ulgę badawczo-rozwojową. Pozwala ona podatnikom na odliczenie od postawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. W zależności od rodzaju kosztów odliczenie to wynosi 30% lub 50%. W praktyce więc ulga umożliwia odliczenie 130% lub 150% KUP od dochodu, jeżeli koszty […]

CIT: ceny transferowe – kilka poziomów dokumentacji

Mikołaj

0

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących cen transferowych zbliża się wielkimi krokami. Warto jednak pamiętać, że część zmian obowiązuje już od tego roku. Stopniowo wprowadzany jest bowiem trójstopniowy podział dokumentacji. Powstanie obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej oraz jej zakres będzie zależał od poziomu przychodów lub kosztów podatnika… ale z poprzedniego roku. Im wyższe przychody (albo koszty), […]