Usługi budowlane: odwrotne obciążenie obejmuje też materiały

Mikołaj

0

Od 1 stycznia 2017 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte są niektóre usługi budowlane. Wymienione zostały one w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Warunkiem zastosowania odwrotnego obciążenia do tych usług jest świadczenie ich przez podwykonawcę. Na tle tych regulacji powstało wiele wątpliwości. Jedna z nich dotyczy konieczności zastosowania odwrotnego obciążenia przy sprzedaży materiałów użytych […]

Klauzula nadużycia prawa w VAT

Mikołaj

0

Klauzulę nadużycia prawa w VAT stosuje się najczęściej do konstrukcji złożonych i nieracjonalnych gospodarczo. Jest więc ona rzadko stosowana przez sądy. Tym samym jej rola w walce z wyłudzaniem podatku raczej nie będzie znacząca. 15 lipca 2016 r. weszła w życie nie tylko ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (nie stosujemy jej do podatku od towarów […]

VAT: Wyższe kary nie powstrzymają oszustów

Mikołaj

0

Powrót sankcji w VAT może dotknąć uczciwych podatników. Mogą oni obawiać się nałożenia przez fiskusa dodatkowych kwot, gdy staną się ofiarą oszustwa, a organ uzna, że nie wykazali należytej staranności w sprawdzeniu kontrahenta. W ramach działań zmierzających do zmniejszenia skali oszustw VAT, ustawodawca zdecydował o powrocie sankcji w podatku od towarów i usług. Tym samym, […]

Nadużycie prawa w VAT. Kiedy grożą nam sankcje

Mikołaj

0

Złożenie wniosku o interpretację może być uznane za próbę uniknięcia daniny. Opisane w nim sztuczne umieszczenie siedziby spółki powiązanej poza Polską może bowiem skutkować uzyskaniem korzyści sprzecznej z celem ustawy o VAT. 15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania (art. 119a ordynacji podatkowej; dalej: o.p.), mająca na celu walkę z uchylaniem się […]