Kontrole coraz skuteczniejsze, czyli podatnicy pod lupą Ministerstwa Finansów

Mikołaj

0

Minister finansów opublikował 27 lutego 2017 r. sprawozdanie roczne z działalności kontroli skarbowej w 2016 r. Po raz kolejny odnotowano wzrost skuteczności kontroli. Najważniejsze dane Przeprowadzono 5775 postępowań dot. podatków, w których wykryto nieprawidłowości łącznie na prawie 22,2 mld zł. Jest to kwota 19,7 % większa, niż w 2015 r. Ustalenia decyzji organów kontroli skarbowej opiewały […]

Kontrola podatkowa – jak długo może trwać

Mikołaj

0

Obecnie zauważalny jest wzrost liczby i skuteczności kontroli, szczególnie w obszarze cen transferowych. Rząd regularnie chwali się poprawą ściągalności podatków. Warto zatem znać swoje prawa w obliczu potencjalnej wizyty urzędników. Jednym z kluczowych zagadnień, które budzi niejasności w odniesieniu do kontroli podatkowej, jest czas jej trwania. Nie może być dowolnie długa Każdy przedsiębiorca, bez względu […]

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: Fiskus zbyt chętnie odmawia wydania interpretacji

Mikołaj

0

Jeśli w danej sprawie może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, organ może nie wydać interpretacji indywidualnej. Tak jest np. w sprawach dotyczących darowizn czy przekształceń. Przedstawiciele fiskusa otrzymali uprawnienie do odmowy wydania interpretacji indywidualnych, jeśli do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionych przez podatnika we wniosku może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wynika […]

Klauzula nadużycia prawa w VAT

Mikołaj

0

Klauzulę nadużycia prawa w VAT stosuje się najczęściej do konstrukcji złożonych i nieracjonalnych gospodarczo. Jest więc ona rzadko stosowana przez sądy. Tym samym jej rola w walce z wyłudzaniem podatku raczej nie będzie znacząca. 15 lipca 2016 r. weszła w życie nie tylko ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (nie stosujemy jej do podatku od towarów […]

VAT: Wyższe kary nie powstrzymają oszustów

Mikołaj

0

Powrót sankcji w VAT może dotknąć uczciwych podatników. Mogą oni obawiać się nałożenia przez fiskusa dodatkowych kwot, gdy staną się ofiarą oszustwa, a organ uzna, że nie wykazali należytej staranności w sprawdzeniu kontrahenta. W ramach działań zmierzających do zmniejszenia skali oszustw VAT, ustawodawca zdecydował o powrocie sankcji w podatku od towarów i usług. Tym samym, […]