Geodezja a ceny transferowe, czyli co to jest benchmark

Mikołaj

0

Od 2017 r. dokumentacja podatkowa firm o przychodach lub kosztach przekraczających równowartość 10 mln euro będzie musiała zawierać analizę danych porównawczych. Jej charakterystyka w przepisach jest dość skomplikowana i niejasna. W praktyce do analizy danych porównawczych przyjęło się stosowanie anglojęzycznej nazwy „benchmarking study” lub „benchmark”. Bench mark oznacza reper, czyli punkt (trwale stabilizowany znak geodezyjny) […]

Ceny transferowe: nowa dokumentacja krok po kroku

Mikołaj

0

Już od stycznia zaczną obowiązywać zmienione przepisy w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych. Nowelizację można określić jako rewolucyjną. Czy jednak należy się jej obawiać i jak się do niej przygotować? Nowe przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej przysporzą wielu podatnikom bólu głowy. Dokumentacja w niektórych przypadkach będzie bardziej rozbudowana, jej przygotowanie może też wymagać większej wiedzy i […]

CIT: ceny transferowe – kilka poziomów dokumentacji

Mikołaj

0

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących cen transferowych zbliża się wielkimi krokami. Warto jednak pamiętać, że część zmian obowiązuje już od tego roku. Stopniowo wprowadzany jest bowiem trójstopniowy podział dokumentacji. Powstanie obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej oraz jej zakres będzie zależał od poziomu przychodów lub kosztów podatnika… ale z poprzedniego roku. Im wyższe przychody (albo koszty), […]

Ceny transferowe: kiedy należy sporządzić dokumentację za 2017 rok

Mikołaj

0

Do limitu 2 mln euro przychodów bądź kosztów obligujących do przygotowania dokumentacji należy policzyć nie tylko ich wartości związane z podstawową działalnością podatnika, lecz także te z segmentu operacyjnego oraz finansowego. Z początkiem roku 2017 wchodzą w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych. Nowości dotyczą nie tylko samego kształtu i zawartości […]

Ceny transferowe nadal priorytetem dla Ministerstwa Finansów

Mikołaj

0

Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie o rezultatach kontroli skarbowych przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. Z komunikatu MF wynika, iż zanotowano znaczny wzrost skuteczności kontroli, którego skutkiem jest m.in. wydanie decyzji przez kontrolerów na kwotę 9 591,8 mln zł (wzrost o 36,6%. wobec I półrocza 2015 r.) oraz złożenie korekt deklaracji na kwotę 336,6 mln zł […]

Brak prawidłowej dokumentacji cen transferowych a odpowiedzialność karnoskarbowa

Mikołaj

0

Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy brak prawidłowo sporządzonej dokumentacji cen transferowych[1], o której mowa w art. 9a ustawy o CIT[2] i art. 25a ustawy o PIT[3] wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnoskarbowej. Ceny transferowe i dokumentacje podatkowe Przez pojęcie „ceny transferowe” rozumie się ceny ustalone w rozliczeniach miedzy podmiotami powiązanymi[4]. Na podstawie […]

Kiedy powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Mikołaj

0

Od 1 stycznia 2017 roku o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej decydować będzie nie wartość samej transakcji, ale wysokość przychodów i kosztów osiąganych przez podatników. Przedmiotem wątpliwości okazał się zakres przychodów i kosztów, które należy uwzględniać – w szczególności czy chodzi jedynie o przychody i koszty operacyjne, związane z podstawową działalnością biznesową. Organy podatkowe przyjmują jednak, […]

Analiza cen transferowych

Mikołaj

0

Benchmarking study, czyli analiza cen transferowych jest ważnym narzędziem służącym ograniczaniu ryzyka podatkowego. Niedługo stanie się też obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej dla części podatników. Ceny transferowe stały się przedmiotem bacznej obserwacji ze strony organów podatkowych. Od 2017 roku analiza danych porównawczych będzie obligatoryjnym elementem dokumentacji cen transferowych dla podatników o przychodach lub kosztach przekraczających 10 […]