Ceny transferowe nadal priorytetem dla Ministerstwa Finansów

Mikołaj

0

Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie o rezultatach kontroli skarbowych przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. Z komunikatu MF wynika, iż zanotowano znaczny wzrost skuteczności kontroli, którego skutkiem jest m.in. wydanie decyzji przez kontrolerów na kwotę 9 591,8 mln zł (wzrost o 36,6%. wobec I półrocza 2015 r.) oraz złożenie korekt deklaracji na kwotę 336,6 mln zł […]

Brak prawidłowej dokumentacji cen transferowych a odpowiedzialność karnoskarbowa

Mikołaj

0

Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy brak prawidłowo sporządzonej dokumentacji cen transferowych[1], o której mowa w art. 9a ustawy o CIT[2] i art. 25a ustawy o PIT[3] wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnoskarbowej. Ceny transferowe i dokumentacje podatkowe Przez pojęcie „ceny transferowe” rozumie się ceny ustalone w rozliczeniach miedzy podmiotami powiązanymi[4]. Na podstawie […]

Kiedy powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Mikołaj

0

Od 1 stycznia 2017 roku o obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej decydować będzie nie wartość samej transakcji, ale wysokość przychodów i kosztów osiąganych przez podatników. Przedmiotem wątpliwości okazał się zakres przychodów i kosztów, które należy uwzględniać – w szczególności czy chodzi jedynie o przychody i koszty operacyjne, związane z podstawową działalnością biznesową. Organy podatkowe przyjmują jednak, […]

Analiza cen transferowych

Mikołaj

0

Benchmarking study, czyli analiza cen transferowych jest ważnym narzędziem służącym ograniczaniu ryzyka podatkowego. Niedługo stanie się też obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej dla części podatników. Ceny transferowe stały się przedmiotem bacznej obserwacji ze strony organów podatkowych. Od 2017 roku analiza danych porównawczych będzie obligatoryjnym elementem dokumentacji cen transferowych dla podatników o przychodach lub kosztach przekraczających 10 […]