Usługi budowlane: odwrotne obciążenie obejmuje też materiały

Mikołaj

0

Od 1 stycznia 2017 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte są niektóre usługi budowlane. Wymienione zostały one w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Warunkiem zastosowania odwrotnego obciążenia do tych usług jest świadczenie ich przez podwykonawcę. Na tle tych regulacji powstało wiele wątpliwości. Jedna z nich dotyczy konieczności zastosowania odwrotnego obciążenia przy sprzedaży materiałów użytych […]

Raport Bisnode Polska dotyczący największych płatników CIT w Polsce

Mikołaj

0

Bisnode Polska – firma dostarczająca smart data oraz dane i analizy gospodarcze przygotowała raport dotyczący największych płatników CIT w Polsce w 2014 i 2015 r. Przeanalizowano sprawozdania finansowe 500 największych spółek polskich oraz zagranicznych, przypisując każdej z firm odprowadzoną kwotę podatku CIT. Co wynika z raportu? Z raportu wynika, że 500 największych firm polskich wpłaciło […]

CIT-8 za 2016: Kiedy rozpoznać roczne korekty zysków w rachunku podatkowym

Mikołaj

0

Korekty dochodowości nie są spowodowane wystąpieniem błędu czy pomyłki. Wynikają z przyjętych założeń związanych ze stosowaną polityką cen transferowych. Ujmuje się w dacie wystawienia/otrzymania faktury korygującej. W grupach podmiotów powiązanych zdarza się często, że polityka cen transferowych grupy określa zakładany poziom rentowności poszczególnych podmiotów. Poziom ten zależy m.in. od funkcji pełnionych przez dany podmiot i […]

CIT-8: Nieodpłatne zabezpieczenia zobowiązań przez spółki powiązane trzeba wykazać w przychodach

Mikołaj

0

Realną korzyścią jest zaoszczędzony wydatek, jaki spółka, której zobowiązanie poręczono nieodpłatnie, musiałaby ponieść starając się uzyskać świadczenie od niezależnego podmiotu zajmującego się profesjonalnie taką działalnością. Elastyczność warunków transakcji, a przede wszystkim niskie koszty zachęcają do korzystania z dobrodziejstwa grupy kapitałowej przy zabezpieczaniu zobowiązań. Niezależnie od formy zabezpieczeń wsparcie spółek z grupy jest łatwiejsze do uzyskania. […]

CIT: Wydatki na budowanie wizerunku mogą być kosztem podatkowym

Mikołaj

0

Fiskus zgadza się, aby firmy, które angażują się w programy społecznej odpowiedzialności biznesu, odliczały wydatki na CSR, nawet jeśli w niektórych przypadkach trudno wskazać ich bezpośredni związek z przychodem. Wraz z zakończeniem roku kalendarzowego podatnicy zmagają się prawidłowym zakwalifikowaniem poniesionych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości te dotyczą w szczególności nakładów na budowanie wizerunku, w […]

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Mikołaj

0

1 marca br. wprowadzono Krajową Administrację Skarbową (KAS), która w istotny sposób zmieniła dotychczasowy kształt administracji podatkowej, skarbowej i celnej. Nowa struktura administracji podatkowej Od 1 marca nie ma już: urzędów Kontroli Skarbowej (UKS), urzędów Celnych (UC) oraz Izb Celnych. Już wcześniej, bo od 2 grudnia 2016 r. przestały istnieć Izby Skarbowe. Struktura urzędów w ramach […]

50% KUP dla pracowników-twórców

Mikołaj

0

Ustawa o PIT przewiduje możliwość naliczenia 50% KUP z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Twórcami mogą być również pracownicy. Prawa autorskie Ich kwestię reguluje ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego są utwory. Zgodnie z art. 1 […]

Ulga badawczo-rozwojowa. Kiedy można z niej skorzystać?

Mikołaj

0

Od 2016 r. do ustaw o PIT i o CIT wprowadzono tzw. ulgę badawczo-rozwojową. Pozwala ona podatnikom na odliczenie od postawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. W zależności od rodzaju kosztów odliczenie to wynosi 30% lub 50%. W praktyce więc ulga umożliwia odliczenie 130% lub 150% KUP od dochodu, jeżeli koszty […]

Kontrole coraz skuteczniejsze, czyli podatnicy pod lupą Ministerstwa Finansów

Mikołaj

0

Minister finansów opublikował 27 lutego 2017 r. sprawozdanie roczne z działalności kontroli skarbowej w 2016 r. Po raz kolejny odnotowano wzrost skuteczności kontroli. Najważniejsze dane Przeprowadzono 5775 postępowań dot. podatków, w których wykryto nieprawidłowości łącznie na prawie 22,2 mld zł. Jest to kwota 19,7 % większa, niż w 2015 r. Ustalenia decyzji organów kontroli skarbowej opiewały […]

Kontrola podatkowa – jak długo może trwać

Mikołaj

0

Obecnie zauważalny jest wzrost liczby i skuteczności kontroli, szczególnie w obszarze cen transferowych. Rząd regularnie chwali się poprawą ściągalności podatków. Warto zatem znać swoje prawa w obliczu potencjalnej wizyty urzędników. Jednym z kluczowych zagadnień, które budzi niejasności w odniesieniu do kontroli podatkowej, jest czas jej trwania. Nie może być dowolnie długa Każdy przedsiębiorca, bez względu […]